Hội nghị đã đánh giá hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị năm học 2021- 2022; Đồng thời, triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023.
Hầu hết các đại biểu nêu quan điểm đồng thuận và tin tưởng đối với chương trình giáo duc của nhà trường; đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của các thầy cô giáo; yên tâm khi con em mình được học tập trong môi trường an toàn, sạch đẹp và được các thầy cô có năng lực, tâm huyết giảng dạy.
Nhiều phụ huynh kiến nghị, phát huy hơn nữa vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc kết nối, phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.

Toàn cảnh hội nghị

Đông đảo phụ huynh tham gia hội nghị

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Thạc sỹ Trần Thị Ngọ – Hiệu trưởng Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021– 2022 đối với thành tích chung của nhà trường. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm, đồng hành hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục, năm học 2022 – 2023.

Phụ huynh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ra bắt Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường iSchool Quảng Trị

Hội nghị đã Bầu Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh năm học 2022-2023 gồm 9 phụ huynh ở 4 cấp học; trong đó, có 1 Trưởng ban, 2 Phó ban./.