THPT Việt Nhật

các cấp bậc của tư duy phát triển

THPT Việt Nhât: “Một ngày làm giáo viên” của VJSers Việt Nhật

Nhằm giáo dục cho học sinh lòng biết ơn đối với thầy cô đã dày công dạy dỗ, thể hiện tinh thần “Tôn sư trọng đạo” cũng như tạo nên sự gắn kết tích cực giữa thầy cô và học sinh, cuộc thi “Một ngày làm giáo viên” ra đời, mang đến cho VJSers các […]
Điện thoại
Liên hệ tư vấn