Sáng thứ Bảy, ngày 02/12/2023, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang đã tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tin học”, dành cho học sinh cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 của trường.
Cuộc thi được chia thành 4 suất:
Suất 1 (8h00 đến 9h00): Khối lớp 1 + Khối lớp 2.
Suất 2 (9h30 đến 10h30): Khối lớp 3.
Suất 3 (14h00 đến 15h00): Khối lớp 4.
Suất 4 (15h30 đến 17h00): Khối lớp 5.
Học sinh tham gia thi các nội dung:
Sử dụng phần mềm Paint, vẽ (cơ bản) đối với học sinh khối lớp 1.
Sử dụng phần mềm Paint, vẽ (nâng cao) đối với học sinh khối lớp 2.
Sử dụng phần mềm Word, soạn thảo văn bản (nâng cao) đối với HS khối lớp 3.
Sử dụng phần mềm PowerPoint, tạo sản phẩm trình chiếu đối với HS khối lớp 4.
Sử dụng phần mềm PowerPoint, tạo clip đối với học sinh khối lớp 5.
Các em học sinh đã tham gia đầy đủ, đúng giờ và hoàn thành bài thi đúng yêu cầu của giám thị coi thi.