PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
MẦM NON

Trẻ luôn được xem là trung tâm trong suốt quá trình giáo dục. Mỗi trẻ sẽ được phát triển và tỏa sáng theo năng lực của mình. Hệ thống trường Mầm non iSchool cũng chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học, giúp trẻ mầm non tiếp cận các hoạt động giáo dục hấp dẫn hơn.

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
PHỔ THÔNG

Với mô hình Trường Hội nhập quốc tế, áp dụng triết lý giáo dục khai phóng, iSchool trao quyền chủ động cho giáo viên trong việc lựa chọn, thiết kế và bổ sung một số nội dung giáo dục, định hướng triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh, góp phần bảo đảm sự kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình và xã hội.

    Đăng ký tư vấn

    Điện thoại
    Liên hệ tư vấn