Nếu như ở nước ngoài, Thuốc lá điện tử được kỳ vọng như một liệu pháp để cai và giảm các tác hại của thuốc lá thì khi du nhập vào Việt Nam, nó đã bị biến tướng, trở thành một trào lưu thể hiện đẳng cấp, sự sành điệu của giới trẻ tại nhiều địa phương trong cả nước.
🔰🔰🔰Trong khi trên thực tế, học sinh quá dễ dàng để mua thuốc lá điện tử qua mạng Internet hay tại các cửa hàng. Việc học sinh hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập.
💯💯💯Thực hiện Kế hoạch giáo dục kỹ năng cho học sinh, Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị tổ chức Chương trình Ngoại khóa với chủ đề “NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ” .
✅ Giới thiệu một số loại thuốc lá điện tử và tác hại của việc hút thuốc lá điện tử
✅ Phổ biến Luật phòng chống tác hại của Thuốc lá/ Thuốc lá điện tử
✅ Một số kỹ thuật hỗ trợ bỏ thuốc lá điện tử
✅ Phổ biến quy định nghiêm cấm học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà trường.
👌👌👌Thông qua hoạt động này, nhằm:
👉 Cung cấp cho CBGV, học sinh kiến thức cơ bản về thuốc lá điện tử và ảnh hưởng nghiêm trọng của việc hút, sử dụng thuốc lá điện tử.
👉 Hiểu rõ tác hại của việc hút thuốc lá thụ động
👉 Hiểu rõ một số điều luật về thuốc lá điện tử, mua bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử.
👉 Hiểu rõ các kỹ năng hỗ trợ bỏ thuốc lá điện tử.
👉 Lan tỏa thông điệp “NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ”