Nhằm khích lệ, động viên tinh thần làm việc của CB-GV-NV, tập thể sư phạm nhà Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận đã xét vinh danh, khen thưởng Giáo viên – Nhân viên xuất sắc trong tháng 10. Xin được vinh danh và chúc mừng các thầy cô, anh chị:

Khối Trung học

Khối Trung học

 • Cô Phan Thị Màng – Giáo viên Nursery 2.1
 • Cô Nguyễn Thị Thùy – Giáo viên Nursery 2.3
 • Cô Trần Thị Tâm Huyền – Giáo viên Kindy 3.2
 • Cô Võ Thị Lệ Quyền – Giáo viên Kindy 4.4
 • Cô Bùi Thị Kim Hằng – Giáo viên Kindy 5.2
 • Cô Phạm Thị Ngọc Trúc – Tổ trưởng khối Kindy 4, Giáo viên bộ môn Aerobic.
Khối Tiểu học

Khối Tiểu học

 • Cô Nguyễn Đình Thủy Tiên – GVCN lớp 1B
 • Cô Nguyễn Thị Liễu – GVCN lớp 1B
 • Cô Nguyễn Thị Minh Thu – GVCN lớp 4A.
Khối Trung học

Khối Trung học

 • Cô Đỗ Thị Phương Uyên – GVBM, GVCN lớp 7A2
 • Cô Trần Thị Hoa Thương – GVBM, GVCN 10A1
 • Cô Trần Thị Uyên – GVBM, GVCN 10A2
 • Cô Võ Thị Bích Hạnh – TTCM Tiếng Anh
 • Cô Bùi Thị Tống Bảo – GVBM
 • Cô Nguyễn Thị Thúy Phượng – TTCM Tổ Năng Khiếu
Khối Văn phòng

Khối Văn phòng

 • Cô Đạo Thị Hồng Sương – Nhân viên QLHS
 • Cô Phạm Thị Diễm My – Nhân viên Truyền thông
 • Thầy Diệp Năng Phú – Nhân viên IT
 • Thầy Hồ Ngọc Chinh – TBP Hành chính – Nhân sự – Dịch vụ
 • Cô Nguyễn Thị Thu Hà – Nhân viên Hành chính – Nhân sự
 • Cô Hoàng Diệp Ngọc Lâm – Phụ trách Bán trú Mầm non
 • Cô Hoàng Tiểu Hiền Vi – NHân viên Thủ quỹ
 • Anh Lộ Phú Minh Quang – Nhân viên Cây xanh
 • Chị Nguyễn Thị Hiền – Nhân viên Tạp vụ

Bên cạnh đó nhà trường ghi nhận những đóng góp to lớn của tất cả giáo viên, nhân viên toàn trường vì một iSchool Ninh Thuận phát triển bền vững. Một lần nữa cảm ơn các thầy cô, anh chị đã không ngừng nỗ lực cho sự phát triển của Nhà trường.

Diễm My