Năm học 2023 – 2024, nhà trường đưa môn giáo dục STEAM vào hoạt động giảng dạy từ khối 6 đến khối 11. STEAM là sự kết hợp giữa STEM và Art (Nghệ thuật sáng tạo). STEM tích hợp các yếu tố về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học).

Các bài học STEM luôn đa dạng phong phú không chỉ về khoa học mà còn về xã hội, văn hóa, các môn nghệ thuật. Nhờ đó, học sinh cảm thấy những bài học trở nên sinh động và gần gũi.

Sản phẩm xe chạy bằng phản lực,tàu phản lực

Sản phẩm tháp bằng giấy

Phương pháp giáo dục STEAM không chỉ giúp học sinh hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức tới thực hành, hiểu được các ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ đó tạo động lực giúp học sinh tiếp thu các kiến thức môn học tạo ra được những sản phẩm áp dụng vào đời sống thực tiễn có giá trị và ý nghĩa cho xã hội.