Thực hiện Kế hoach số 78/KH-SGDKHCN ngày 12/10/2022 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ kế hoạch tổ chức hội thi “Bé với giao thông” dành cho trẻ 5 tuổi cấp thành phố năm học 2022-2023. Các bé trường Mầm Non iSchool Bạc Liêu đã tham dự với các phần thi như: Biệt tài tí hon, an toàn giao thông, ai nhanh hơn…

Các bé đi thi về được nhận quà cổ vũ tinh thần

Mầm Non iSchool Bạc Liêu