Ngày 22/10/2023,Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Sóc Trăng đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm học 2022 – 2023 cho tập thể Giáo viên – Cán bộ nhân viên nhà trường.

Hội nghị đã thông qua những nội dung chính như: Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023; phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp phát triển năm học 2023 – 2024; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động. Trong Hội nghị, BCH Công đoàn cũng đã báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022 – 2023; đăng ký thi đua năm học 2023 – 2024…

Sau khi thông qua Nghị quyết Hội nghị, với sự nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Hội nghị đã kết thúc sau một buổi làm việc nghiêm túc, hiệu quả với bầu không khí cởi mở và thật sự dân chủ. Hy vọng Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm học 2023 – 2024 đã triển khai sẽ đạt nhiều thành công trong năm học. Bên cạnh những nội dung quan trọng đó, Hội nghị còn là dịp để giáo viên – nhân viên lắng nghe, được thảo luận đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến đóng góp và giải đáp các thắc mắc để có giải pháp tốt nhất hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2023-2024.

Chúc tập thể iSchool Sóc Trăng sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều thành tích tốt trong các năm học tiếp theo.