Ngày 09/10/2021 vừa qua, trường iSchool Cẩm Phả đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm học 2021 – 2021 cho tập thể cán bộ giáo viên – nhân viên nhà trường.

Hội nghị đã thông qua những nội dung chính như: báo cáo kết quả hoạt động năm học 2020 – 2021; dự thảo Kế hoạch năm học 2021 – 2022; dự thảo quy chế thi đua năm học 2021 – 2022; bầu và ra mắt Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Ngoài ra hội nghị được lắng nghe những bản tham luận của các tổ bộ phận, ghi nhận, giải đáp những ý kiến thắc mắc của GVNV nhà trường.

Chúc cho thầy và trò nhà trường sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều thành tích tốt.