Chiều ngày 16/9, Trường iSchool Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị phụ huynh lần 1 năm học 2023 – 2024 nhằm thông tin đến quý phụ huynh kế hoạch năm học 2023 – 2024, tiếp nhận ý kiến phản hồi, đóng góp từ phía phụ huynh và bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp nhằm tạo sự đồng thuận giữa phụ huynh và Nhà trường trong năm học mới.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, đông đảo phụ huynh đã sắp xếp thời gian tham dự

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, đông đảo phụ huynh đã sắp xếp thời gian tham dự

Cũng trong chiều hội nghị, iSchool Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023 – 2024 nhằm tổng kết kết quả hoạt động của Ban đại diện trong năm học 2022 – 2023 và thông qua kế hoạch hành động trong năm học 2023 – 2024, Đại hội đã bầu ra Ban đại diện CMHS Trường do ông Nguyễn Hữu Châu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban.

Thầy Võ Thái Sang báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2023

Ông Nguyễn Hữu Châu – Trưởng ban Đại diện CMHS báo cáo tình hình thu chi quỹ năm vừa qua

Trong chương trình Đại hội, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tiếp nhận ý kiến phản hồi của phụ huynh thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp đồng thời giải đáp thắc mắc và nguyện vọng của phụ huynh.

Đại diện CMHS các lớp đưa ra những góp ý hoàn thiện chất lượng giáo dục & dịch vụ của trường

Đại diện CMHS các lớp đưa ra những góp ý hoàn thiện chất lượng giáo dục & dịch vụ của trường

Nhà trường chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh. Cảm ơn sự đồng hành của quý phụ huynh dành cho nhà trường, cùng nhà trường hướng đến thực hiện nhiệm vụ chung của năm học 2023 – 2024.