👉Tôi dễ mất bình tĩnh khi gặp những tình huống bất ngờ xảy ra trong lớp học?
👉Tôi khó kiểm soát cảm xúc của bản thân khi xử lý những tình huống thường ngày với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp hoăc lãnh đạo?
👩Trong môi trường giáo dục, điều quan trọng nhất là tạo ra một không gian học tập và làm viêc lành mạnh, tích cực. Do đó, việc làm chủ và quản lý cảm xúc của chính mình đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng môi trường này.
👩Để trang bị cho những người làm công tác giáo dục một số kỹ năng cơ bản về quản lý cảm xúc của bản thân, học cách nhận biết và kiểm soát cảm xúc của mình để giao tiếp hiệu quả và giảm thiểu xung đột trong môi trường học tập và làm việc, VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN tổ chức chuyên đề NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ CẢM XÚC hỗ trợ và đồng hành cùng tham sự viên:
♥️ ♥️ Hiểu được lý do cần quản lý cảm xúc
♥️ ♥️ Nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc và điều tiết hành vi của mình
♥️ ♥️ Thực hành một số kỹ năng cơ bản trong việc quản lý cảm xúc qua công việc hàng ngày
♥️ ♥️ Áp dụng những kỹ năng cơ bản trong việc hỗ trợ và giáo dục học sinh
🌎Đăng ký trực tuyến tại: http://online.hiu.vn/tuyen-sinh
💌 Email: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn
Xem thêm thông tin về Viện Khoa học Giáo dục & Đào tạo Giáo viên:
💻 Facbook: HIU – Viện Khoa Học Giáo Dục & Đào Tạo Giáo Viên
⏯️ Youtube: Đại học Quốc tế Hồng Bàng-HIU
📲 Hotline: 028 – 7308 – 3456 (3720)