Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị  vừa tổ chức khai giảng Khóa học “HÀNH TRANG VÀO LỚP 1” cho trẻ từ 5 -6 tuổi trong và ngoài nhà trường.

Ngay từ sáng sớm, các iSer nhí đã vui vẻ, hứng khởi đến trường từ rất sớm, bắt đầu nếp học tập, sinh hoạt mới.

BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN:
Các bạn nhỏ được làm quen với lớp học mới, cô giáo mới và các bạn mới.
Nhận những món quà nhỏ xinh từ Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo
Làm quen với các nội quy nề nếp mới, cách thức học tập mới
Làm quen với phòng ăn mới
Cô giáo đã khéo léo, lồng ghép hài hòa tiết học kỹ năng sống vào các hoạt động vui chơi, tạo tâm lý thoải mái, khuyến khích khám phá và học hỏi.
Một số hình ảnh dễ thương từ buổi học đầu tiên của khoá học Hành trang vào lớp 1.
iSer nhí nhận những món quà nhỏ xinh từ Ban giám hiệu nhà trường

Những chiếc ôm chào đón iSer vào lớp học

iSer phấn khởi bắt đầu một hành trình học tập mới

iSer được làm quen với nề nếp mới, phương thức học tập mới

Chúc các iSer nhí sẽ lĩnh hội thật nhiều kiến thức và kỹ năng từ Khoá học hữu ích này.

Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị