🔥Công tác Phòng cháy chữa cháy có vị trí vô cùng quan trọng, vừa góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho nhà trường song đồng thời ý thức cho mỗi cá nhân về công tác đảm bảo an toàn PCCC.
💦Đặc biệt hơn, trường học là nơi nuôi dưỡng, đào tạo các thế hệ dựng xây đất nước. Vì thế trang bị những kiến thức cơ bản nhất ngay từ lứa tuổi còn nhỏ vô cùng quan trọng. Vừa qua, iSchool Rạch Giá đã tổ chức tổ chức chuyên đề ” Phòng cháy, chữa cháy” cho Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên và toàn thể iSers khối Mầm non năm học 2023-2024.
💐Tại buổi chuyên đề, toàn thể giáo viên và học sinh đã được truyền đạt kiến thức, kỹ năng PCCC trong Nhà trường, xây dựng về phương án PCCC; tập huấn lý thuyết về nội dung cứu nạn cứu hộ. Tiếp đó, cô trò Mầm non iSchool Rạch Giá cũng được phân biệt bình chữa cháy bột khô và bình CO2, thực hành sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng dập tắt lửa.
🌟Thông qua buổi tập huấn, mỗi iSers hiểu biết rõ hơn về công tác PCCC. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể nhà trường đối với hoạt động PCCC, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản.