Vừa qua, Trường HNQT iSchool Rạch Giá tổ chức buổi kiểm tra năng lực đầu vào tập trung nhằm ôn lại kiến thức đã học và phân lớp theo trình độ tiếng Anh của học sinh.
🏆Kỳ thi đã được diễn ra một cách nghiêm túc để thông qua đó nhà trường có thể đánh giá đúng năng lực của từng học sinh, có thêm căn cứ trong việc xây dựng lộ trình học tập và sắp xếp chương trình học phù hợp cho các bạn học sinh mới và hỗ trợ các em học tập tốt hơn trong năm học 2023 – 2024 sắp tới.