Tổ Mầm non Trường Liên cấp HNQT iSchool Quảng Trị vừa được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị biểu dương và tặng Giấy khen vì “Đạt thành tích cao trong 2 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025.
Qua 2 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025,Tổ Mầm non iSchool Quảng Trị đã thực hiện hiệu quả các nội dung của bộ tiêu chí. Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học an toàn, mang tính thẩm mĩ, phù hợp với nhu cầu hoạt động của trẻ mầm non.
Ngoài sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, sân trường rộng sạch, thoáng mát, có cây xanh, có góc thiên nhiên, có khu vui chơi phát triển vận động, sân an toàn giao thông, có vườn rau cho trẻ chăm sóc, trải nghiệm … Tạo môi trường sư phạm đa dạng, phong phú, hấp dẫn phù hợp với đặc thù cấp học mầm non.
Trường Liên cấp HNQT iSchool Quảng Trị xây dựng kế hoạch giáo dục theo chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tổi ưu hóa và Chương trình Giáo dục Hội nhập của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, tăng cường khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo, đảm bảo cho trẻ được chơi mà học – học bằng chơi.
Phối hợp hiệu quả với gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
Việc thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đã góp phần tạo tiền đề vững chắc cho trẻ bước vào những cấp học tiếp theo.