Chương trình Thợ săn điểm tốt là một hoạt động dành cho tất cả các bạn học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 12. Cách thức tính điểm như sau học sinh hoàn thành tốt bài tập về nhà, nghiêm túc và tích cực phát biểu xây dựng bài học, không vắng trễ, tham gia các phong trào tại trường, có điểm số tốt,… Điểm số sẽ được ghi nhận trên phần mềm ClassDojio.Chương trình với các giải thưởng như : Giải thợ săn nhất tuần, giải cá nhân, giải tập thể.

The Good Score Hunter program is an activity for all students from Grade 1 to Grade 12. The scoring method is as follows: Students successfully complete their homework, seriously and actively speak up.  build lessons, not be late, participate in school movements, get good grades, etc. Scores will be recorded on ClassDojio software. Program with prizes such as: The best hunter of the week, individual and collective prizes.

Chương trình Thợ săn điểm tốt bắt đầu thực hiện từ ngày 14/10/2022 đến ngày 24/12/2022, chương trình là một hoạt động dành cho tất cả các bạn học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 12. Mục tiêu của chương trình là khuyến khích học sinh học tập thi đua, đạt điểm cao trong học tập.

Cách thức tính điểm như sau học sinh hoàn thành tốt bài tập về nhà, nghiêm túc và tích cực phát biểu xây dựng bài học, không vắng trễ, tham gia các phong trào tại trường, có điểm số tốt, … Điểm số sẽ được ghi nhận trên phần mềm ClassDojio.

Chương trình với các giải thưởng vô cùng hấp dẫn:

*Giải thưởng thợ săn nhất tuần.

*Giải thưởng cá nhân:

Bao gồm các giải

-Cấp kim cương

-Cấp Vàng

-Cấp Bạc

-Cấp đồng

*Cuối cùng là giải thưởng Tập thể: dành cho các lớp cấp Tiểu học và Trung học có điểm trung bình cao nhất trường.

Sau một thời gian phát động và thực hiện, các thợ săn iSers Long An đã đem về cho mình những thành tích xuất sắc trong chương trình “Thợ săn điểm tốt – Grade Hunters” 2022.

Dưới đây là danh sách các cá nhân và tập thể đạt giải thưởng cao của chương trình:

Giải thưởng cá nhân:

+ Cấp Trung học:

Giải Nhất: Trần Hà Phương Anh – Lớp 8A1

Giải Nhì: Mai Ngọc Ngân Hà – Lớp 6A2

Giải Ba: Phạm Nguyễn Thúy Vy – Lớp 8A2

+ Cấp Tiểu học:

Giải Nhất: Trần Ngọc Thảo My – Lớp 2A1

Giải Nhì: Huỳnh Bảo Ngọc – Lớp 2A2

Giải Ba: Bùi Minh Hưng – Lớp 2A1

Giải thưởng tập thể:

Cấp Trung học: Hạng Nhất tập thể lớp 6A2

Cấp Tiểu học: Hạng Nhất tập thể lớp 2A2

Nhà trường rất vui mừng vì các bạn iSer Long An học tập chăm chỉ và luôn có mục tiêu phấn đấu đạt được nhiều thành tích học tập tốt, nhà trường và gia đình tự hào về các em, nhà trường xin chúc mừng tất cả các em.