Ngày 05/02/2023, nhà trường tổ chức kỳ họp phụ huynh học sinh lần 2 qua hình thức đối thoại trực tiếp với từng phụ huynh. Kỳ họp nhằm giúp giáo viên dễ dàng trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh. Mỗi phụ huynh có khoảng 10 – 15 phút trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm. Điều này giúp giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh có thể cởi mở trao đổi, kỹ càng và chi tiết nhất về từng cá nhân học sinh.

In early February 2023, the school held the second parent-teacher meeting through direct dialogue with each parent.  The meeting aims to help teachers easily communicate with parents about the learning situation, capacity and quality of students.  Each parent has about 10-15 minutes of private discussion with the homeroom teacher.  This helps homeroom teachers and parents to openly, thoroughly and in detail discuss each individual student.

           Để đánh giá lại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở học kỳ I và đề ra phương hướng cho học kỳ học tập mới đạt nhiều kết quả cao, nhà tường tổ chức họp phụ huynh lần 2 năm học 2022 – 2023 vào đầu tháng 2 vừa qua. Với hình thức đối thoại trực tiếp với từng phụ huynh, kỳ họp nhằm giúp giáo viên dễ dàng trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh. Từ đó phụ huynh có thể quản lý, nhắc nhở, đôn đốc các em thường xuyên hơn.

Phụ huynh đến tham dự buổi họp

Mỗi phụ huynh có khoảng 10 – 15 phút trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm. Điều này giúp giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh có thể cởi mở trao đổi, kỹ càng và chi tiết nhất về từng cá nhân học sinh. Phụ huynh cũng có thể bày tỏ tâm tư, suy nghĩ, sự kỳ vọng của mình khi cho con học tập ở trường. Ba mẹ hiểu hơn về con cái, cảm nhận được sự thay đổi và thành tích học tập tốt hơn từng ngày của con tại trường.

Phụ huynh đợi đúng giờ để vào lớp họp

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 1A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 1A2

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 2A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 2A2

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 3A

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 4A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 4A2

 Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 5A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 5A2

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 6A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 6A2

 Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 7A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 8A2

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 8A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 9A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 9A2

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 10A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 11A1

 Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 11A2

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 12A1

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 12A2

          ​Nhà trường xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian đến tham dự kì họp phụ huynh học sinh lần II năm học 2022-2023. Nhà trường hy vọng với hình thức họp đối thoại trực tiếp này phần nào giúp phụ huynh có thể hiểu thêm về quá trình học tập của con em mình cũng chia sẻ, đóng góp ý kiến với nhà trường. Nhà trường xin ghi nhận những ý kiến đóng góp chân tình của quý phụ huynh và mong được sự đồng hành của quý phụ huynh trong học kỳ tiếp theo.