Thực hiện theo kế hoạch năm học 2022-2023 của Phòng giáo dục và đào tạo Thành Phố Bạc Liêu, sáng ngày 18/3/2023 đơn vị Trường Mầm Non iSchool Bạc Liêu đã có buổi chia sẻ chuyên đề “Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp lấy trẻ làm trung tâm” với các đơn vị trong cụm: Mầm Non Bạc Liêu, Mẫu Giáo Tuổi Thơ…. Tại buổi sinh hoạt cô Nguyễn Lê Quỳnh Như – Hiệu phó chuyên môn đã chia sẻ các yếu tố, quy trình để phát triển chương trình giáo dục của nhà trường với đơn vị bạn.

Mầm Non iSchool Bạc Liêu