Thực hiện Kế hoạch số 1825/KH-SGDĐT ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non (GDMN) giai đoạn 2021-2022; Công văn 443/PGDĐT ngày 22/9/2021 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2021-2022; Thực hiện kế hoạch số 461/2021 ngày 29/09/2021 của Phòng GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học GDMN năm học 2021-2022; trong năm học vừa qua, iSchool Hà Tĩnh đã tổ chức các cuộc thi về chủ đề an toàn giao thông cho trẻ.

Để làm nổi bật chuyên đề, nhà trường tổ chức cho giáo viên các khối, lớp thi đua làm đồ dùng đồ chơi về chủ đề Giao thông. Tham gia cuộc thi có rất nhiều sản phẩm sáng tạo, mô hình đẹp như: Mô hình tàu hỏa, mô hình tàu thuyền, máy bay, các phương tiện giao thông đường bộ,… được các cô giáo “thổi hồn” vào các sản phẩm.

Cuộc thi nhằm tăng cường phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và góp phần bổ sung thêm các đồ dùng đồ chơi tự làm có chất lượng, hiệu quả sử dụng trong giảng dạy, đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục. Đặc biệt, thông qua cuộc thi giúp cho giáo viên phát huy hết những khả năng, sáng tạo; tạo điều kiện để học hỏi, trau dồi chuyên môn…

Một số hình ảnh tại cuộc thi:

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh