Dự án ‘Trồng rau mầm thuỷ canh và kinh doanh thu lợi nhuận gây quỹ thiện nguyện’ của iSer khối phổ thông, Trường HNQT iSchool Quảng Trị vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Vai trò, ý nghĩa giáo dục STEM trong trường phổ thông
        Đảm bảo giáo dục toàn diện, gây được hứng thú đối với các bộ môn thuộc lĩnh vực stem,
        Nâng cao hứng thú học tập các môn học thuộc lĩnh vực STEM
        Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh
        Kết nối trường học với cộng đồng
        Hướng nghiệp, phân luồng.
Dạy học dự án giúp học sinh hình thành và phát triển rất nhiều kỹ năng: tự tin, sáng tạo, lập kế hoạch, chủ động, hợp tác…
Tăng sự tương tác với giáo viên và bạn bè, phát huy được tính tích cực, chủ động; rèn luyện năng lực tự chủ và tự học.
Việc kết hợp với JA đã giúp học sinh chủ động trong một số tình huống, giúp học sinh có những trải nghiệm thực tiễn xã hội, hướng tới giải quyết các vấn đề có tính đặc thù của địa phương.
Dự án trồng rau mầm thuỷ canh 
Bán sản phẩm gây quỹ thiện nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo
Trao áo ấm cho trẻ em miền núi Quảng Trị
Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị