Với 3 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng, 100% vận động viên môn Bơi của iSchool Quảng Trị đều đạt Huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh lần thứ VII.

Xin chúc mừng thành tích xuất sắc của các vận động viên và HLV

HUY CHƯƠNG VÀNG

-Em Phan Lê Bảo Ngọc (Lớp 5B) – Bơi ngửa 50m

-Em Võ Bùi Đức Nghĩa (5B)- Bơi tự do 100m

-Em Lê Cảnh Hoàng (7A) – Bơi ngửa 100m

HUY CHƯƠNG BẠC

– Em Lê Cảnh Hùng (5A) – Bơi ếch 100m

– Em Nguyễn Ngọc Tùng (Lớp 5A) – Bơi tiếp sức TD4x50m

– Em Võ Bùi Đức Nghĩa (Lớp 5B) – Bơi tiếp sức TD4x50m

– Em Trần Nhật Anh (Lớp 5A) – Bơi tiếp sức TD4x50m

– Em Nguyễn Văn Bảo Khánh (Lớp 5B) – Bơi tiếp sức TD4x50m

– Em Lê Cảnh Hoàng (Lớp 7A) – Bơi ngửa 50m

– Em Võ Bùi Đức Nghĩa (Lớp 5B) – Bơi ngửa 50m

100% vận động bơi đều đạt huy chương

HUY CHƯƠNG ĐỒNG

– Em Nguyễn Lê Bảo Trâm (Lớp 4A) – Bơi tự do 100m

– Em Nguyễn Nhã Lâm (Lớp 4A) – Bơi tiếp sức TD4x50m

– Em Nguyễn Lê Bảo Trâm (Lớp 4A) – Bơi tiếp sức TD4x50m

– Em Lương Tùng Quân (Lớp 11A) – Bơi tự do 100m

– Em Lương Tùng Quân (Lớp 11A) – Bơi tự do 200m

– Em Phạm Thị Mỹ Tâm (Lớp 5B) – Bơi tiếp sức TD4x50m

– Em Phan Lê Bảo Ngọc (Lớp 5B) – Bơi tiếp sức TD4x50m

Trường Liên cấp HNQT iSchool Quảng Trị