• Giàu tâm huyết với nghề, hoàn thành tốt công tác dạy học;
  • Tạo hứng thú và làm mới không khí lớp học với các tiết học đa dạng;
  • Tích cực, nhiệt tình và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động của Nhà trường;
  • Được cha mẹ học sinh tin yêu và tín nhiệm.