iSchool Rạch Giá tổ chức Hội nghị Người lao động năm học 2021-2022

Ngày 23/10/2021,Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Rạch Giá đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2021 cho tập thể cán bộ giáo viên - nhân viên nhà trường.

Ngày 23/10/2021,Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Rạch Giá đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2021 cho tập thể cán bộ giáo viên - nhân viên nhà trường.

Tập thể GNNV chụp ảnh lưu niệm

MC giới thiệu những nội dung chính của Hội nghị

Hội nghị đã thông qua những nội dung chính như: Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021; Dự thảo kế hoạch năm học 2021-2022; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ 2020-2021; Dự thảo Quy chế dân chủ năm học 2021-2022; Báo cáo tình hình thực hiện hợp động lao động, các nội qui quy định, quy chế; Triển khai quy chế của Công ty: Quy chế tổ chức O&O, O&M và quy chế Khen Thưởng, kỷ luật và bồi hoàn; Báo cáo kết quả TĐ-KT 2020-2021; Phát động thi đua 2021-2022; Thông qua dự thảo Thỏa ước lao động tập thể.

Ngoài ra, tại hội nghị GVNV được lắng nghe, được thảo luận đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến đóng góp và giải đáp các thắc mắc để có giải pháp tốt nhất hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2021-2022.

Trong quá trình diễn ra hội nghị GVNV đã tuân thủ đầy đủ quy tắc 5K phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn nhất.

 

Chúc cho thầy và trò iSchool Rạch Giá sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều thành tích tốt trong tương lai.

iSchool Rạch Giá

dang ky tham quan iSchool