🔥🔥🔥iSCHOOL _QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRONG TÌNH HÌNH MỚI!!!

Trở lại trường học, bên cạnh việc đảm bảo các biện pháp phòng dịch covid-19, thầy và trò iSchool đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch năm học.

🌻👌 Trở lại trường học, bên cạnh việc đảm bảo các biện pháp phòng dịch covid-19, thầy và trò iSchool đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch năm học.

🌼👏Không khí lớp học vui vẻ, nghiêm túc, các iSers nhanh chóng tái bắt nhịp với môi trường học tập trực tiếp;
☘️🌞 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác dạy - học; Thầy trò gần gũi, hợp tác sẵn sàng hoàn thành các kế hoạch học tập.

dang ky tham quan iSchool