HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022!!!

  Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị vừa phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tổ chức Hội nghị đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh các khối lớp, năm học 2021 - 2022.

 

Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị vừa phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tổ chức Hội nghị đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh các khối lớp, năm học 2021 - 2022.
✅ Hội nghị đã đánh giá hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị năm học 2020- 2021; Đồng thời, triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022.
✅ Các đại biểu cũng đã chia sẻ những băn khoăn nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt là hoạt động dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp. Đại diện lãnh đạo Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị đã giải trình những giải pháp giáo dục linh hoạt, mềm dẻo được nhà trường áp dụng nhằm thích ứng với tình hình thực tiễn.
✅ Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Thạc sỹ Trần Thị Ngọ - Hiệu trưởng Trường LCHNQT iSchool Quảng Trị đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020 – 2021 đối với thành tích chung của nhà trường. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục, năm học 2021 – 2022.
💐💐💐Hội nghị đã Bầu Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh năm 2021-2022 gồm 5 người ở 4 cấp học; thể hiện sự đoàn kết, thống nhất hoạt động trong nhiệm kỳ mới./.

 

dang ky tham quan iSchool