Trường iSchool Long An - Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 30/05, căn cứ theo chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Chi bộ trường iSchool Long An tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

        Sáng ngày 30/05, căn cứ theo chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Chi bộ trường iSchool Long An tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí Thư Chi bộ Đồng chí Trần Thị Thanh Thương đã báo cáo tình hình các hoạt động đã đạt được trong nhiệm kì 2015-2020 vừa qua cũng như phương hướng nhiệm vụ mà Chi bộ sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Đ/c Trần Thị Thanh Thương- Phó Bí thư chi bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo

          Tham dự Đại hội Đảng viên của Chi bộ nhà trường có Đồng chí Trần Hoàng Nhân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bến Lức cùng các đồng chí là trưởng các Ban Đảng. Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Trần Hoàng Nhân. Đồng chí nêu rõ những ưu điểm vượt trội của chi bộ nhà trường tuy nhiên đồng chí cũng nhận định những khó khăn, thách thức mà chi bộ cần sớm nâng cao để đảm bảo cả về chất và lượng của nhà trường.

Đ/c Trần Hoàng Nhân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

           Đáp lại phần phát biểu của Huyện ủy, Bí thư chi bộ Đồng chí Nguyễn Trọng Chí -Hiệu trưởng đã có phần đáp từ và tiếp thu ý kiến và quyết tâm thực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kì 2020-2025. Với số đảng viên là 11 đồng chí, chi bộ trường iSchool Long An luôn phấn đấu để trở thành chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, chi bộ còn tăng cường bồi dưỡng, đề cử các tối tượng thanh niên ưu tú để tham gia các lớp nhận thức về Đảng nhằm phát triển đoàn viên thanh niên đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đại hội tiến hành biểu quyết các mục tiêu đã đề ra trong Đại hội Đảng viên nhiệm kì 2020-2025

         Đại hội Đảng viên của chi Bộ trường iSchool Long An đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra chi Ủy gồm có Đồng chí Nguyễn Trọng Chí tiếp tục giữ chức vụ Bí thư chi bộ, Đồng chí Trần Thị Thanh Thương giữ chức vụ Phó Bí thư. Đồng chí Trần Công Hiệp - Chi Ủy viên. Một nhiệm kì mới với nhiều cơ hội và thách thức. Chi bộ trường iSchool Long An luôn phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để góp phần tạo nên những thành công cho Huyện nhà.

Ngọc Phố

dang ky tham quan iSchool