iSchool Long An tổ chức Đại hội Người lao động năm học 2020-2021

   Vào lúc 13h30 ngày 12/09, tại hội trường iSchool Long An, Đại hội người Lao động năm học 2020-2021 đã diễn ra thành công với các hoạt động đăng ký mục tiêu sôi nổi và tích cực. Các tiêu chí Phụ nữ hai giỏi, Nam giới điểm 10, Gia đình văn hóa cũng được đông đảo công đoàn viên đăng ký.

Đồng chí Nguyễn Trọng Chí- Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến công đoàn viên 

 Phát biểu tại buổi đại hội, Đồng chí Nguyễn Trọng Chí- Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến công đoàn viên đã cùng đồng hành cùng nhà trường trong những năm qua. Thầy tổng kết lại  những chỉ tiêu đã đề ra trong năm học vừa qua. Những chỉ tiêu đạt vượt bậc và cũng còn những chỉ tiêu hạn chế. Thầy cũng đưa ra các mục tiêu và định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Thầy Nguyễn Văn Liệt -Chủ tịch Công đoàn trường (ngồi bên phải)

Thầy Nguyễn Văn Liệt-Chủ tịch Công đoàn trường cũng đã trình bày những chỉ tiêu trong năm học mới trong đại hội để công đoàn viên tham gia ý kiến thảo luận cũng như biểu quyết tiêu chí thi đua. Các công đoàn viên đều nhiệt tình đăng ký các danh hiệu lao động tiên tiến , chiến sĩ thi đua hay các danh hiệu Nam giới điểm 10, Phụ nữ 2 Tốt, Gia đình văn hóa.

Công đoàn viên đăng ký các tiêu chí thi đua

Đại diện Ban chấp hành công Đoàn, Cô Phạm Thị Phương Dung thông qua bảng chi tiêu nội bộ về các khoản thu chi quỹ công đoàn, các chính sách hỗ trợ công đoàn viên. Hoạt động bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên, đảm bảo 100% công đoàn viên được nghe và thực hiện các văn bản chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chuẩn bị kí giao ước thi đua giữa Nhà trường và Công đoàn trường

Công đoàn viên tiến hành biểu quyết các tiêu chí thi đua đã đưa ra. Kết quả đạt 100% sự tán thành của toàn thể công đoàn viên có mặt tại hội trường. Sau phần biểu quyết, Thầy Nguyễn Trọng Chí- Hiệu trưởng nhà trường và Thầy Nguyễn Văn Liệt- Chủ tịch Công đoàn trường đã có buổi ký kết các mục tiêu đã nêu thành công tốt đẹp.

Chương trình kí kết diễn ta tốt đẹp 

Ngọc Phố

dang ky tham quan iSchool