iSchool Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội vẽ tranh “Hà Tĩnh - Thành phố em yêu”

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/Th.U ngày 15/4/2022 của Thành Ủy Hà Tĩnh về tổ chức các hoạt động chào mừng 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007- 28/5/2022), UBND TP Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - Thành phố em yêu” Lần thứ III, năm 2022.

Hưởng ứng hội thi, vừa qua, Trường Mầm non iSchool Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội vẽ tranh “Hà Tĩnh - Thành phố em yêu”.

Thông qua hội thi: Giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên, văn hóa, con người Thành Sen; Phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ; Bồi dưỡng cảm xúc trước những điều hay, cái đẹp từ cuộc sống; Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo nghệ thuật hội họa; Phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu, đam mê hội họa...

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh

dang ky tham quan iSchool