iSERS LONG XUYÊN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA TẠI ĐÀ LẠT

Vừa qua, iSchool Long Xuyên đã tổ chức chuyến ngoại khóa tại Đà Lạt cho iSers cấp Trung học. Chuyến ngoại khóa được tổ chức nhằm giúp học sinh được học tập và trải nghiệm thực tế đời sống. Qua đó giúp các em tích lũy thêm những bài học hữu ích, góp phần vào … Continue reading iSERS LONG XUYÊN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA TẠI ĐÀ LẠT