iSchool Long Xuyên: Ngoại khóa “Chuyên đề học tập văn hóa Phù Nam”

Vừa qua, iSchool Long Xuyên đã tổ chức ngoại khóa học tập văn hóa Phù Nam cho iSers lớp 10. Chuyên đề học tập ngoại khóa diễn ra tại Bảo tàng An Giang. iSers học tập ngoại khóa tại bảo tàng: Tìm hiểu văn hóa Phù Nam Tại buổi học tập ở bảo tàng, các … Continue reading iSchool Long Xuyên: Ngoại khóa “Chuyên đề học tập văn hóa Phù Nam”