🎉Thành Tân Sở - Kinh đô kháng chiến🎉

Sáng ngày 26/2/2021 khối 6 trường LCHNQT iSchool Quảng Trị vinh dự được tham gia buổi ngoại khóa liên môn Lịch sử - Ngữ văn – Địa lý – GDCD – KNS – Dạy học gắn với di sản tại thành Tân Sở - nơi từng được vua Hàm Nghi lựa chọn làm “kinh đô kháng chiến”.

 

🎉Thành Tân Sở - Kinh đô kháng chiến🎉
👏Dạy học gắn với di sản là một trong những phương pháp dạy học giúp học sinh phát triển tư duy trực quan sinh động và giáo dục lòng tự hào, trân trọng đối với những di sản văn hóa của dân tộc
👏Sáng ngày 26/2/2021 khối 6 trường LCHNQT iSchool Quảng Trị vinh dự được tham gia buổi ngoại khóa liên môn Lịch sử - Ngữ văn – Địa lý – GDCD – KNS – Dạy học gắn với di sản tại thành Tân Sở - nơi từng được vua Hàm Nghi lựa chọn làm “kinh đô kháng chiến”.

💯Tại di tích căn cứ Tân Sở(thôn Mai Đàn – xã Cam Chính – Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị), học sinh khối 6 trường LCHNQT iSchool đã được tham gia các hoạt động bổ ích, mang tính chất giáo dục lịch sử địa phương cao.
💯Nghe thuyết minh về khu di tích thành Tân Sở, vua Hàm Nghi và quá trình ban bố chiếu Cần Vương.
💯Tham gia dựng lại hoạt cảnh vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương
💯Hoạt động semina: Dấu ấn Tân Sở
💥Buổi ngoại khóa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và giáo dục cho HS tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước, trân trọng những giá trị truyền thống.

dang ky tham quan iSchool