iSER LONG XUYÊN ĐẠT KẾT QUẢ HỌC TẬP CAO NHẤT KHỐI 3 CỦA HỆ THỐNG iSCHOOL

Trong học kỳ I năm học 2022 – 2023, em An Khang – trường iSchool Long Xuyên đã xuất sắc đạt kết quả học tập cuối HKI cao nhất khối 3 trong hệ thống iSchool. An Khang đã xuất sắc đạt điểm học tập trung bình là10.0 . Bên cạnh đó, An Khang luôn là … Continue reading iSER LONG XUYÊN ĐẠT KẾT QUẢ HỌC TẬP CAO NHẤT KHỐI 3 CỦA HỆ THỐNG iSCHOOL