iSCHOOL LONG XUYÊN: NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ ÂM NHẠC CHO iSERS

Âm nhạc có thể không phải là một trong những môn học chính trong chương trình giảng dạy như Khoa học, Toán học,… Tuy nhiên, nó là một phần rất quan trọng trong quá trình phát triển và định hướng cho học sinh. Học nhạc sẽ mang đến cho các em cơ hội thể hiện … Continue reading iSCHOOL LONG XUYÊN: NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ ÂM NHẠC CHO iSERS